VZH en IGP

Werkhonden, VZH en IGP training

 

Werkhonden en IGP training:
Na het vervallen van de “FCI Werkhondenlijst” bereiken ons regelmatig vragen of er met bepaalde rassen en/of type honden aan IGP training mag worden gedaan.
. Inmiddels beschikken wij over het advies wat de Commissie Werkhonden hieromtrent aan de Raad van Beheer heeft verstrekt:


Honden met stamboom, niet zijnde Herdershonden in alle variëteiten, Dobermann, Riesenschnauzer, Bouvier, Airedale Terriërs, Rottweiler en Boxers, mogen alleen meedoen aan evenementen (examens en wedstrijden) als zij hiervoor een bewijs van toestemming van hun rasvereniging kunnen overleggen.
• Verder zijn toegelaten kruisingen van de volgende honden: Herdershonden in alle variëteiten, Dobermann, Riesenschnauzer, Bouvier, Airedale Terriërs, Rottweiler en Boxers voor zover zij een minimum schofthoogte hebben van tenminste 55 centimeter.


Een  NBG lidverenigingen is  autonoom en  het is  aan de lidverenigingen zelf  om te bepalen met welke honden binnen betreffende verenigingen  getraind kan worden .
 
Aanvulling met betrekking tot  VZH-BH en SpH:
Voor IGP examens is bepaald dat een hond minimaal een schofthoogte van 55 cm. moet hebben om dit programma te kunnen uitvoeren.
Voor VZH en  Speurhond  ligt dit anders, in principe mag iedere hond dit programma doen,.
 
 
 Voor de stamboomloze honden  kan een hondenlogboek voor stamboomloze honden worden aangevraagd bij de CWH. Als aan de eisen voor het verstrekken van een hondenlogboek is voldaan, wordt deze verstrekt kunnen zij meedoen aan evenementen.

 


Bij de training Verkeerszekere Hond (VZH)/Begeleidingshond (BH) leert de hond zich sociaal en gehoorzaam te gedragen op straat.

Een erkende keurmeester keurt dit examen.

Het diploma Verkeerszekere Hond kan een toelatingseis zijn om aan andere trainingen te mogen deelnemen.


Het programma VZH bestaat uit          gehoorzaamheidsoefeningen op het veld en een praktijkgedeelte.

Het praktijkgedeelte omvat een aantal oefeningen, uitgevoerd op de openbare weg in matig drukke situaties.

.

Voor de door de FCI  erkende werkhondenrassen is het VZH-diploma de toelatingseis om aan gespecialiseerde werkhondentrainingen als IGP (Internationale Gebruikshonden Prüfungsordnung)en Speurhond te kunnen beginnen.


IGP (Internationale Gebruikshonden Prüfungsordnung) is een sportdiploma voor de werkhondenrassen van de FCI. 


IGP bestaat uit 3 onderdelen      verdedigingswerk/pakwerk, speuren en appèl . 

Bij pakwerk moet je hond de ‘boef’ opsporen (revieren), aanblaffen en stellen.

In de praktijk wordt niet een boef maar een pakwerker opgespoord, aangeblaft en door de hond begeleid terwijl de pakwerker zich lopend verplaatst.

Probeert de pakwerker te ontsnappen, dan grijpt de hond in.

Pakwerk is niet alleen pittig voor de pakwerker, maar ook voor je hond. Het stelt de belastbaarheid van je hond op de proef: de pakwerker kan naar je hond schreeuwen of dreigen.   Tijdens de training leren de honden zich te fixeren op het willen pakken van de mouw van de pakwerker.

Ze hebben geen kwade bedoelingen tegenover de pakwerker zelf.


UITHOUDINGSVERMOGEN - UV

De uithoudingsvermogen proef is bedoeld voor de echte werkhond. Door deze proef kan de hond aantonen dat hij zo wel lichamelijk als geestelijk voldoet aan de eigenschappen van een werkhond. Deze proef kan door zo wel rashonden al rasloze honden gedaan worden. De enige vereiste is dat de hond in een goede conditie moet verkeren en een minimale leeftijd van 16 maanden heeft behaald. t.

Voor dat je deze proef kunt afleggen is het verstandig om je hond hier goed op voor te bereiden bij de meeste hondenclubs die deze proef af nemen is er een speciaal trainingsschema aanwezig. Het is dan ook zeker aan te raden om je hond volgens zo’n speciaal schema te trainen. Zo wordt de hond stapje voor stapje voorbereid op deze proef. 

De uithoudingsvermogen proef bestaat uit het fietsen van een parcours en een gehoorzaamheidsoefening. Het examen kan alleen maar afgelegd worden bij een temperatuur onder de 21 graden. 
Het examen ziet er als volgt uit: 

De hond legt samen met de baas een fietsparcours af van 20 kilometer met een snelheid tussen die 12 en 15 kilometer per uur. Tijdens het fietsparcours wordt er tussen door twee keer gepauzeerd. De eerste keer is na 7 kilometer en de tweede keer na 15 kilometer. Tijdens de pauzes worden de honden door een keurmeester gecontroleerd en wordt bekeken hoe het gesteld is met de conditie van de hond. Ook worden de voetzooltjes gecontroleerd. 


Na het  fietsparcours  pauze wordt de gehoorzaamheidsoefening uitgevoerd.oa volgen .

.

Om deel te kunnen nemen aan een UV examen moet een rashond in het bezit zijn van een rashondenlogboek en een stamboomloze hond moet in het bezit zijn van een werkboekje welke je kunt aanvragen bij de Raad van Beheer.